Könyvek

Nagyerdei Almanach Könyvek 10.

Szerkesztő: Pongrácz Tibor / Valastyán TamásKéptalálat a következőre: „terminusok idők, mértékek alakzatok”
Cím: Terminusok. Idők, mértékek, alakzatok
Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPRESS)
Megjelenés: 2019.
Terjedelem: 375 p. ; 20 cm
ISBN 978 963 318 809 5
ISSN 2063-0042
Tartalomjegyzék: pdf

Nagyerdei Almanach Könyvek 9.

Szerkesztő: Pongrácz Tibor / Valastyán Tamás
Cím: A tanúsítás bizonyosságai
Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPRESS)
Megjelenés: 2017.
Terjedelem: 295 p. ; 20 cm
ISBN 978 963 318 681 7
ISSN 2063-0042
Tartalomjegyzék: pdf

 Nagyerdei Almanach Könyvek 8.

Szerkesztő: Andrejka Zoltán / Bujalos István
Cím: Elkülönböződések és megbékélések. Tanulmánykötet Rózsa Erzsébet 70. születésnapjára
Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPRESS)
Megjelenés: 2016. június 3.
Terjedelem: 263 p. ; 24 cm
ISBN 978 963 318 574 2
ISSN 2063-0042
Tartalomjegyzék: pdf

 

Nagyerdei Almanach Könyvek 7.

Nyelv_es_misztikum_boritoSzerző: Kelemen István
Cím: Nyelv és misztikum. Közelítések a fiatal Wittgenstein filozófiájához
Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPRESS)
Megjelenés: 2015. november 7.
Terjedelem: 119 p. ; 24 cm
ISBN 978 963 318 515 5
ISSN 2063-0042
Tartalomjegyzék: pdf

 

 

Nagyerdei Almanach Könyvek 6.BoritoNA

Szerkesztők: Váró Kata Anna, Bujalos István
Cím: Identity and Self-Respect
Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPRESS)
Megjelenés: 2015. december
Terjedelem: 231 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-521-6
ISSN 2063-0042
Tartalomjegyzék: pdf

 

Nagyerdei Almanach Könyvek 5.

Szerző: Kőmüves SándorKS_mu_int_elm1
Cím: A művészet intézményi elmélete. Műontológiai vizsgálódás
Olvasószerkesztő: Gáspár László, Kovács Gábor, Soltész Péter, Tóth Máté, Valastyán Tamás
Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPRESS)
Megjelenés: 2013. december 13.
Terjedelem: 182 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-387-8
ISSN 2063-0042
Tartalomjegyzék: pdf

 

Nagyerdei Almanach Könyvek 4.Apollon_borito_front

Szerző: Andrejka Zoltán
Cím: Apollón és Diké nyomában. Hegeliánus-hermeneutikai tragédiaértelmezési kísérlet
Szerkesztő: Gáspár László
Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPRESS)
Megjelenés: 2013. november
Terjedelem: 192 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-375-5
ISSN 2063-0042
Tartalomjegyzék: pdf

Nagyerdei Almanach Könyvek 3.NAK3_HL_tudatborito2

Szerző: Horváth Lajos
Cím: A tudat metamorfózisa.
Az interdiszciplináris tudatkutatás tudatfilozófiai-hermeneutikai elemzése
Szerkesztő: Gáspár László
Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPRESS)
Megjelenés: 2013. november 18.
Terjedelem: 194 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-338-0
ISSN 2063-0042
Tartalomjegyzék: pdf

Nagyerdei Almanach Könyvek 2.NAK2

Cím: Kritikai mintázatok.
Tanulmánykötet Angyalosi Gergely 60. születésnapjára
Szerkesztő: Antal Éva és Valastyán Tamás
Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPRESS)
Megjelenés: 2013. április 25.
Terjedelem: 471 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-323-6
ISSN 2063-0042
Tartalomjegyzék: pdf

Nagyerdei Almanach Könyvek 1.

NAK1_borito Szerkesztő: Valastyán Tamás
Cím: Huszonöt fennsík: a művészetektől a tudományokig
Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPRESS)
Megjelenés: 2011.
Terjedelem: 376 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-100-3
ISSN 2063-0042

 

 

Előkészületben – 2012

Tankó Béla-monográfia

(Nagyerdei Almanach Könyvek 2.)

Tankó Béla: filozófus, debreceni egyetemi tanár, szül. 1877. A Debreceni Egyetem Bölcsészkara megalapításának egyik meghatározó személye. 1900-tól a szászvárosi gimnázium tanára, 1914-ben a kolozsvári egyetemen magántanár, 1936-37-ben egyetemi rektor. Böhm Károly filozófiájának képviselője volt, önálló főbb művei a filozófiatörténet területéről tárgyalnak pedagógiai és etikai kérdéseket, nagy hatással volt rá Böhmön kívül első sorban Kant vallásfilozófiája és Nietzsche…

A 2012-ben megjelenő kötet Tankó-esszéket, valamint a filozófiai munkásságáról szóló tanulmányokat és bibliográfiai kutatási anyagokat fog tartalmazni.

Első kiadványunk – NAK 1.

Első kiadványunk címe: Huszonöt fennsík – A művészetektől a NAK1_boritotudományokig
Sorozatcím: Nagyerdei Almanach Könyvek 1.
Várható megjelenés: 2011. március-április
Megjelent: 2011. július 01.
Formátum: könyv
ISBN: 978 963 318 100 3
(Nyomtatott sorozati ISSN 2063-0042)
Szerkesztette: Valastyán Tamás
Kiadás: Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPress), Debrecen, 2011.


TARTALOM

BUJALOS ISTVÁN-VALASTYÁN TAMÁS: Előszó a fennsíkokhoz …….7

A MŰVÉSZETEK FILOZÓFIÁI

PÓLIK JÓZSEF: Szókratész utolsó tanítványa ……11
KŐMÜVES SÁNDOR: Az antiesszencialista művészetfilozófia
térhódítása …………………31
KRIVÁNIK DÁNIEL: Mítosz, kultusz és művészet ………………….50
GÁSPÁR LÁSZLÓ: Széljegyzetek a “megdermedt zene” építészeti
metaforájának XIX. századi történetéhez …..67
VALASTYÁN TAMÁS: A kendő és a keselyű (Leonardo esztétikájáról)………………86

AZ IRODALOM FILOZÓFIÁI

ANGYALOSI GERGELY: A semleges arcai (Blanchot és Barthes)…103
POCSAI-FAGLIN MÁRIA: A szöveg mint eleven test………………111
JOÓ ADRIÁN: Eltávolodás-visszatalálás (Az irodalmi igény helye és szerepe
Stanley Cavell és Richard Rorty filozófiájá-ban)……………127
ANDREJKA ZOLTÁN: A szubsztanciális állapot és a szituáció jelentősége
a hegeli tragédiakoncep-cióban…………….147
TÁNCZOS PÉTER: Normatíva, trivializálódás és parabázis ………163

A VALLÁSOK FILOZÓFIÁI

PÁVAY TIBOR: Vallási negativáció – avagy a negatív szekták
posztmodern hajnala …….183
BODNÁR JÁNOS KRISTÓF: Rossz közérzet a nyelvben (Két közelítés a rossz
közérzethez a kereszténység két kritikáján keresztül)……….197
PRANCZ ZOLTÁN: Ismeretelméleti és antropológiai összefüggések Pascal
gondolkodásában a valószínűség és a hit dichotómiájának fényében……….208
SOÓS SÁNDOR: Megjegyzések a megalkuvást-nem-ismerő idealizmus
iskolájának terminológiá-jához……………223

AZ ETIKA FILOZÓFIÁI

KELEMEN ISTVÁN: Élmény, érték és etika (Megjegyzések a fiatal
Wittgenstein etika-felfogásához)………….237
JÁNOSFALVI PÉTER: Az individuum terhelése (Miért veti el Nietzsche
a kategorikus imperatí-vuszt?)…………….246
HORNYÁK PÉTER ISTVÁN: Én-filozófia és természetfilozófia találkozáspontja
Schelling Az emberi szabadság lényegéről című művé-ben………………..259

A POLITIKA FILOZÓFIÁI

BUJALOS ISTVÁN: Pozíciók vagy értékek (Szabadság és egyenlőség
John Rawls eredeti helyzetében) ………….277
RÁCZ SÁNDOR: A polgári engedetlenség rawls-i értelmezése ….284
PÉNZES FERENC: Friedrich Nietzsche demokrácia-felfogásáról …296
BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE: A Leviatán anatómiája ……………….303

A TUDOMÁNYOK FILOZÓFIÁI

HORVÁTH LAJOS: Intellektuális imposztorok? (Terminológiai fosztogatás az
interdiszciplináris kutatásban) …………..319
SZABÓ ATTILA: A tudományos szubkultúrák szerkezete ……….333
MEZEI TAMÁS: Az agyi teljesítményfokozás következményei …356
DECZKI SAROLTA: Husserl és a krízis fogalma …………………374