Publikációs lehetőség – fenomenológia

Általános

PUBLIKÁCIÓS LEHETŐSÉG

A Nagyerdei Almanach online bölcseleti folyóirat (ISSN 2062‐3305) tematikus számot tervez „A fenomenológia és a  Ψ  komplexum” címmel.

A beérkezett publikációkat az alábbi tematikus tengelyek mentén kívánjuk elrendezni:

 1. Klasszikus fenomenológiai problémák (test, tudat, időtudat, alteritás stb.)
 2. Kognitív tudományok és az elme (mesterséges intelligencia, nyelv és elme, a kognitív forradalom történeti előzményei)
 3. Pszichoanalízis (terápiás szituáció, filozófiai kritikák, módszertani dilemmák, pszichoanalitikus műelemzések)
 4. Fenomenológiai pszichológia (humanisztikus pszichológia, daseinanalízis, kortárs alternatívák)

A szerkesztőség érdeklődve várja kutatók és PhD hallgatók írásait. A tanulmányok leadási határideje 2015 április 25.

 

Bővebben: Publikációs lehetőség_2015

Igazolás

Általános

A publikálásra benyújtott, elfogadott, de még meg nem jelent tanulmányok esetében Nagyerdei Almanach által kiadott igazolások hitelessége kizárólag itt ellenőrizhető. Csak az itt szereplő személyek igazolása érvényes!

Igazoljuk, hogy az alábbi szerzők tanulmányai a Nagyerdei Almanachnál megjelenés alatt állnak / álltak:

 1. Markovits Gabriella: “Találtam egy könyvet” (2016. 06. 16.)
 2. Balassa Bence: A wörthi csatától 1 az Ekevas 2 -ig… (2016. 06. 10.)
 3. Kapusi János: Velencei történet
 4. Varga Bálint és Szántó András: Az elme vizsgálata és a harmadik személyű perspektíva – a kognitív tudomány védelmében
 5. Bodnár János Kristóf: “Őrült beszéd, de van benne rendszer” – Egy kísérlet A bizonyosságról néhány passzusának társadalomkritikai relevanciájú ‘újraolvasására’ a holokauszttagadás vizsgálata mentén
 6. Tikász Gáspár Bendegúz: Közösségek közössége
 7. Magyar Szilvia: A zöld nagy sárkány csak mese! – Rövid értekezés a melléknévi jelzős szerkezetek sorrendjéről
 8. Kavecsánszki Máté: A népi tánckultúra antropológiai vizsgálatának lehetőségei
 9. Fejes Péter: A két Cordélia (2015/1) (2015. 05. 14.)
 10. Péter Szabina: Tövishúzó fiúk. Anamorfózisok Heinrich von Kleist: A marionettszínházról című novellájának mentén (Kiállítás dátuma: 2016. 02. 05. Megjelenés ebben a számban: 2015/2 (2016 tavasszal))
 11. Piller Márton István: A módosult tudatállapotok filozófiai relevanciája (Megjelenés ebben a számban: 2017/1)

 

 

2013/1 (Online-ISSN 2062-3305)

Általános

Legújabb számunk (2013/1) az Interdiszciplinaritás… konferencia előadásainak átdolgozott tanulmányait tartalmazza. Az olvasható változat elérhető a Számaink menüben.

Berdán Zsuzsanna: Homo et natura (Etnomikológiai vizsgálódások az interdiszciplinaritás jegyében)
Bólya Anna Mária: A tánctudomány és lehetséges határterületei
Barkó Mária: Esztétikum a reklámokban
Karap Zoltán: Poul Potts és Kalaf áriája – pragmatista szemmel
Tóth Máté: Interdiszciplinaritás és kulturológia – Egy nyugati és egy orosz elmélet a posztmodernitásról
Kovács Gábor: Márkus György tudományfelfogásának változásai
Soós Sándor: Filozófia és praxis: a shugyó fogalma a japán kultúrában
Horváth Lajos: Fenomenológia és pszichoanalízis határán: transzdiszciplináris próbálkozások Dieter Lohmar fantázia-fenomenológiájában
Gáspár László: A mesterséges intelligencia lehetséges „etikai aspektusa” és határai
Bodnár János Kristóf: Megjegyzések a ‘veleszületett szocialitás’, tágabban pedig a ‘nature-nurture’ “vita” evolúciós pszichológiai megközelítéséhez a késő-wittgensteini gondolatrendszer kontextusában
Péter Szabina: A műteremből dolgozószoba lett
Sántha Szilvia: Ha egy nyári délután az Olvasó… – Művészet és művészetfilozófia Italo Calvino Ha egy téli éjszakán egy utazó című regényében
Sós Csaba: Egy antinómia nyomában – Nyelv, idő, morál és képzelet Rousseau ’Emil vagy a nevelésről’ című művében
Szilágyi Zsolt: A történeti földrajz mint kapcsolattudomány alkalmazása a magyar várostörténet-írásban
Szabó Edina Rózsa: Rothschnek Olga naplója
Hornyák Péter István: Diszkontinuitás, fragmentálódás, diszperzitás – néhány gondolat Koselleck emlékezet-felfogásáról

(Online-ISSN 2062-3305)

 

2012/2 (Online-ISSN 2062-3305)

Általános

Legújabb számunk olvasható változata a Számaink menüben található.

 

Tánczos Péter: A romantikus igazság válsága: szép vagy fenséges-e az, ami igaz?

Horváth Henrietta: A szabadság megjelenése az alkotófolyamatban. Dalí forma nélküli szabadsága: illúzió és valóság határán

Karap Zoltán: Reich és az aspektusváltás esztétikája avagy tömeghipnózis a Müpá-ban

Soós Sándor: A Tigris, a Sárkány…, és a zsoltár

Nemes László: A test és a lélek gyógyítói. Orvoslás és filozófiai terápia az ókortól napjainkig

Horváth Lajos: Fantazmatikus önaffekció és aktív imagináció – Adalékok a fantázia fenomenológiájához

Szanyi Ildikó: A német svájci tájnyelvi irodalom válságának és az identitást kifejező dialektushasználat virágzásának ellentmondása napjainkban. A dialektus olvasása és írása Brigben (Wallis) tanuló diákok körében

Duleba Nikoletta: Az állami gondozás krízisei

Tóth Judit Gabriella: Kiútkeresési stratégiák az asszimilációs válságból. A kétvölgyi vendek példája

2012/1 (Online-ISSN 2062-3305)

Általános

Legújabb számunk olvasható változatát a Számaink menüben találja.

 1. Nemes László: A filozófiai kávéház és a nyilvános filozofálás európai hagyománya
 2. Balázs Katalin: A Vagy-vagy narratopoétikai megközelítése
 3. Bakonyi Pál: Testtapasztalat és világprobléma a kései Husserlnél
 4. Tóth Gabriella: A stíluseszközök használatában megnyilvánuló gender alapú különbségek
 5. Horváth Lajos: Tudomány és miszticizmus – Darren Aronofsky A forrás című filmjének hermeneutikai olvasata
 6. Kassai Beáta: Ki vagy te, európai? Gondolatok az európai kulturális identitásról
 7. Mezei Tamás: A teljesítményfokozás bioetikai meghatározása

ISSN / ISBN

Általános

A Nagyerdei Almanach online folyóiratának száma: ISSN 2062-3305
A Nagyerdei Almanach Könyvek (NAK) sorozati száma: ISSN 2063-0042 A Nagyerdei Almanach Könyvek (NAK) ISBN-száma és egyéb példány-adatok a Könyvek menüben található.

Az ISSN és ISBN számokkal ellátott online kiadványok és könyvek tartalma  szerzői jogvédelem alatt áll!

Számaink

Általános

A Számaink >> Cikk-adatbázis oldalon lehetőség van
a tanulmányok egyszerű és összetett keresésére

 

 

2017/1 

Barcsi Tamás: Változatok a kegyetlenségre. Filozófiai vázlat a civilizáció és az embertelenség néhány összefüggéséről I.
Balázs Katalin: A bűn jelentése. A szorongás fogalmában és A halálos betegségben. Az egzisztencia válságának kierkegaardi fenoménjei: bűn, szorongás és kétségbeesés
Horváth Zsófia: “Jó tett helyébe jót várj…” – avagy a hipotetikus és kategorikus imperatívusz a Grimm-mesékben
Fejes Péter: A kommentár szerepe Foucault-nál – Kant-értelmezéseinek dramaturgiájával szemléltetve
Müller Andor: Esszé az értelmi, a testi, és az érzelmi regiszterek kiegyensúlyozott kapcsolatáról, a szerelem példáján
Markovits Gabriella: A mesterséges intelligencia és pillanatnyi helye a világunkban
Piller Márton: A módosult tudatállapotok filozófiai relevanciája

2016/2

Romantika

Antal Éva: Irónia és arabeszk: Schlegel, Diderot és Sterne, a káosz műértői / a káosz-mű értői
Tánczos Péter: A nyelvileg felfogott kiválóság Friedrich Schlegel és Friedrich Nietzsche “árja-elmélete”
Hornyák Péter István: Reinhart Koselleck a ‘történelem’ modern toposzának a kialakulásáról
Péter Szabina: Tövishúzó fiúk. Anamorfózisok Heinrich von Kleist: A marionettszínházról című novellájának mentén
Szrogh István: Német idealizmus, romantika, elidegenedés… Lukács

Recenzió

Tikász Gáspár BendegúzHatékony altruizmus – Két recenzió (MacAskill, William: Doing Good Better: How Effective Altruism Can Help You Make a Difference. New York, N.Y.: Gotham Books. 2015.; Singer, Peter: The most Good You Can Do: how effective altruism is changing ideas about living ethically. New Haven; London: Yale University Press. 2015.)

2016/1

Fenomenológia

Müller Andor: A filozófia tipológiája és az érzelemképződés filozófiája
Marosán Bence: Alteritás, fakticitás, passzivitás. Önmagáért-való és másik viszonya Sartre-nál
Drugas Ioana-Florica: Emotional consciousness at children with ADHD

Nietzsche és Kierkegaard

Balassa Bence: A wörthi csatától az Ekevas‐ig
Hornyák Péter István: Nero in Koppenhagen. Selbsterkenntnis und/oder personale identität

Pszichoanalízis

Karkusz Patrik Dániel: A pszichoanalízis filozófiai kritikája Karl Popper és Wittgenstein munkásságának keresztmetszetében

2015/2

Bereményi Géza-konferencia

 

Horváth Csaba: Az elveszett nosztalgia illúziója
Győri Zsolt: Hidak és útvesztők. Jegyzetek Bereményi Géza életművéhez
Szabó Elemér: Jelentések hálójában. Az Apacsok című játékfilm antropológiai megközelítése
Szrogh István: Tanítványok
Szűk István: 56-os motívumok Bereményi Géza filmjeiben

2015/1

 

FENOMENOLÓGIA

Varga Bálint – Szántó András: Az elme vizsgálata és a harmadik személyű perspektíva – A kognitív tudomány védelmében
Nemes László: A betegség mint fenomenológiai tapasztalat

KIERKEGAARD

Horváth Zsófia: Ádám kétségbeesése
Fejes Péter: A két Cordélia: Avagy a tragikum visszfény-keresésének revideálási kísérlete

ÚTJELZŐK

Barcsi Tamás: Mit jelent megtanulni meghalni? I-II.
Karkusz Patrik Dániel: Az egyén helye és szerepe Schopenhauer filozófiájában
Szarka Evelin: „Religión en mi manera” – Az új évezred protestantizmusa Kubában
Podlovics Éva Lívia: A Heidegger korai filozófiájában rejlő etika és problémái

 

2014/2

 

Filmsorozatok

Orosz Ferenc: Aranymosás. Hogyan jutottunk el napjaink televíziós aranykoráig? 1-11
Hutanu Emil: Sorozatuniverzumok, fikciós világtágítási trendek 12-30
Puskás István: Élni és meghalni Gomorrában 31-40
Bessenyei Csilla: A magyar sorozatgyártás reneszánszát éli? Az HBO Magyarország saját gyártású sorozatai 41-51
Surányi Márton: Kicsit keserű, kicsit szürke, de panel. Szomszédok. Néplélektani tanmese és közérzeti teleregény 52-49

Zeneesztétika

Karap Zoltán: Metazene – metaesztétika? avagy a Zaj százéves üzenete 50-76
Soós Sándor: Az ókori taoizmus zeneképe 77-92

 

2014/1

Borito2014_1

TANULMÁNYOK, ESSZÉK

Gáspár László Ervin: Poézis, költészet és nyelv viszonya a „progresszív univerzálpoézis” formulájában 1
Hajnády Zoltán: A kimondhatatlan poétikája – A pillanatba zárt öröklét, a töredékbe foglalt teljesség 23
Horváth Réka: Babits Mihály: Kártyavár – Egy város regénye – Az alkotás regényteréről és kószálójáról 48

Bodnár János Kristóf: „Őrült beszéd, de van benne rendszer” 56
Horváth Lajos: Melankólia és autenticitás Lars von Trier Melankólia című filmjében 68
Magyar Szilvia: A zöld nagy sárkány csak mese! – Rövid értekezés a melléknévi jelzős szerkezetek sorrendjéről 78

RECENZIÓ

Darabos Borbála: Habermas – Esszé Európa alkotmányáról 85
Baksa Eszter: A felzárkóztatási politika magyar szemszögből (Nagy S. Gy., Heil P. (szerk.): A kohéziós politika elmélete és gyakorlata) 94
Mórocz Gábor: Árnyékok egy görög arcélen (Justh Zsigmond válogatott művei. Szerzői kötetek) 98

 

2013/2nagyalmaborito

 

TANULMÁNYOK

 1. Karap Zoltán: Krízis és katarzis a problémamenedzsment korában
 2. Szántó Tamás: A megalapozott metafizikai tudásról
 3. Tresánszky Dávid: A cogito nyomában
 4. Nemes László: A filozófiai tanácsadás és a pszichológia
 5. Kovács Gábor: Önlétrehozás és poszthumán jövendő
 6. Hornyák Péter: Generáció a fogalomtörténet mérlegén
 7. Kovács Anita: Rudolf trónörökös
 8. Szabó Attila: A közfoglalkoztatás mint foglalkoztatáspolitikai eszköz

RECENZIÓ

 1. Karap Zoltán: Dialógusban lenni
 2. Szrogh István: Vitában Hegellel

2013/1

 1. Berdán Zsuzsanna: Homo et natura (Etnomikológiai vizsgálódások az interdiszciplinaritás jegyében)
 2. Bólya Anna Mária: A tánctudomány és lehetséges határterületei
 3. Barkó Mária: Esztétikum a reklámokban
 4. Karap Zoltán: Poul Potts és Kalaf áriája – pragmatista szemmel
 5. Tóth Máté: Interdiszciplinaritás és kulturológia – Egy nyugati és egy orosz elmélet a posztmodernitásról
 6. Kovács Gábor: Márkus György tudományfelfogásának változásai
 7. Soós Sándor: Filozófia és praxis: a shugyó fogalma a japán kultúrában
 8. Horváth Lajos: Fenomenológia és pszichoanalízis határán: transzdiszciplináris próbálkozások Dieter Lohmar fantázia-fenomenológiájában
 9. Gáspár László: A mesterséges intelligencia lehetséges „etikai aspektusa” és határai
 10. Bodnár János Kristóf: Megjegyzések a ‘veleszületett szocialitás’, tágabban pedig a ‘nature-nurture’ “vita” evolúciós pszichológiai megközelítéséhez a késő-wittgensteini gondolatrendszer kontextusában
 11. Péter Szabina: A műteremből dolgozószoba lett
 12. Sántha Szilvia: Ha egy nyári délután az Olvasó… – Művészet és művészetfilozófia Italo Calvino Ha egy téli éjszakán egy utazó című regényében
 13. Sós Csaba: Egy antinómia nyomában – Nyelv, idő, morál és képzelet Rousseau ’Emil vagy a nevelésről’ című művében
 14. Szilágyi Zsolt: A történeti földrajz mint kapcsolattudomány alkalmazása a magyar várostörténet-írásban
 15. Szabó Edina Rózsa: Rothschnek Olga naplója
 16. Hornyák Péter István: Diszkontinuitás, fragmentálódás, diszperzitás – néhány gondolat Koselleck emlékezet-felfogásáról

 

2012/2

 1. Horváth Henrietta: A szabadság megjelenése az alkotófolyamatban. Dalí forma nélküli szabadsága: illúzió és valóság határán
 2. Karap Zoltán: Reich és az aspektusváltás esztétikája avagy tömeghipnózis a Müpá-ban
 3. Soós Sándor: A Tigris, a Sárkány…, és a zsoltár
 4. Nemes László: A test és a lélek gyógyítói. Orvoslás és filozófiai terápia az ókortól napjainkig
 5. Horváth Lajos: Fantazmatikus önaffekció és aktív imagináció – Adalékok a fantázia fenomenológiájához
 6. Szanyi Ildikó: A német svájci tájnyelvi irodalom válságának és az identitást kifejező dialektushasználat virágzásának ellentmondása napjainkban. A dialektus olvasása és írása Brigben (Wallis) tanuló diákok körében
 7. Duleba Nikoletta: Az állami gondozás krízisei
 8. Tóth Judit Gabriella: Kiútkeresési stratégiák az asszimilációs válságból. A kétvölgyi vendek példája
 9. Tánczos Péter: A romantikus igazság válsága: szép vagy fenséges-e az, ami igaz?

 

2012/1

 1. Nemes László: A filozófiai kávéház és a nyilvános filozofálás európai hagyománya
 2. Balázs Katalin: A Vagy-vagy narratopoétikai megközelítése
 3. Bakonyi Pál: Testtapasztalat és világprobléma a kései Husserlnél
 4. Tóth Gabriella: A stíluseszközök használatában megnyilvánuló gender alapú különbségek
 5. Horváth Lajos: Tudomány és miszticizmus – Darren Aronofsky A forrás című filmjének hermeneutikai olvasata
 6. Kassai Beáta: Ki vagy te, európai? Gondolatok az európai kulturális identitásról
 7. Mezei Tamás: A teljesítményfokozás bioetikai meghatározása

2011/2

A 2011/2-es szám a ‘Metszetek a magyar filozófiai gondolkodás elmúlt 100 évéből’ című konferencia átdolgozott anyagát tartalmazza.

 1. Veres Ildikó: Hiány és létteljesség fogalomkörei a magyar filozófiai gondolkodásban
 2. Havas László: Elöljáróban: a magyar filozófia 200 évvel ezelőtt (Adalékok Kant magyarországi recepciójához: Rozgonyi József Kant-kritikája)
 3. Soltész Péter: Komjáthy Jenő költészetének gnosztikus fordulata
 4. Hornyák Péter István: Prohászka Ottokár – modernség és modernizmus között
 5. Erős Vilmos: Szabó István ‘ellentörténelme’-i az 1950-es években
 6. Gyimesi Pálma: Böhm Károly hatása Ifjabb Révész Imre történetelméletére
 7. Szrogh István: Magyar alkat, magyar hazugság
 8. Virovecz Katalin: A személyes tudás fogalmának értelmezése Polányi Mihály filozófiájában
 9. Valastyán Tamás: A metafora függőhídja (Heller Ágnes Kant boldogság-fogalmáról)
 10. Kelemen István: Lakatos racionalitása
 11. Rácz Sándor: Erkölcsi érvelés és politika
 12. Pólik József: Az agitátor Lukács
 13. Sántha Szilvia: A művészet mint más-valóság gondolat a 20. századi magyar esztétikában
 14. Karap Zoltán: Hamvas és a modern művészetek tradicionalista olvasata

2011/1

 1. Soltész Péter: A magyar Nietzsche-recepció kezdetei: Schmitt Jenő Henrik, Fülep Lajos és Brandenstein Béla
 2. Mezei Tamás: Az embergép
 3. Karap Zoltán: Cage és a zene ‘nyelvi fordulata’
 4. Hornyák Péter István: M S mester törökje – Adalékok egy ikonográfiai rejtélyhez
 5. Sántha Szilvia: A kertész-mentalitás és a tudományos-technikai fejlődés nyomán felvetődő etikai problémák disztópiák tükrében
 6. Kőmüves Sándor: Az intézményi művészetelmélet pragmatista kritikája
 7. Kőmüves Sándor: Bioetika – elmélet és gyakorlat
 8. Soós Sándor: Anyag vagy energia? – A kínai kultúra “csi” fogalma

2010/1

 1. Kőműves Sándor: A művészetvilág hatalmi aspektusa
 2. Prancz Zoltán: A keresztény vallás mint megismerés és az elrejtőzködő Isten eszméje Pascal Gondolataiban
 3. Soós Sándor: Megjegyzések a megalkuvást-nem-ismerő idealizmus iskolájának terminológiájához
 4. Szekrényes István: Egy apolitikusan felfogott élet esélyei

2011/2 (Online-ISSN 2062-3305)

Általános

A 2011/2-es szám a ‘Metszetek a magyar filozófiai gondolkodás elmúlt 100 évéből’ című konferencia átdolgozott anyagát tartalmazza.

 1. Veres Ildikó: Hiány és létteljesség fogalomkörei a magyar filozófiai gondolkodásban
 2. Havas László: Elöljáróban: a magyar filozófia 200 évvel ezelőtt (Adalékok Kant magyarországi recepciójához: Rozgonyi József Kant-kritikája)
 3. Soltész Péter: Komjáthy Jenő költészetének gnosztikus fordulata
 4. Hornyák Péter István: Prohászka Ottokár – modernség és modernizmus között
 5. Erős Vilmos: Szabó István ‘ellentörténelme’-i az 1950-es években
 6. Gyimesi Pálma: Böhm Károly hatása Ifjabb Révész Imre történetelméletére
 7. Szrogh István: Magyar alkat, magyar hazugság
 8. Virovecz Katalin: A személyes tudás fogalmának értelmezése Polányi Mihály filozófiájában
 9. Valastyán Tamás: A metafora függőhídja (Heller Ágnes Kant boldogság-fogalmáról)
 10. Kelemen István: Lakatos racionalitása
 11. Rácz Sándor: Erkölcsi érvelés és politika
 12. Pólik József: Az agitátor Lukács
 13. Sántha Szilvia: A művészet mint más-valóság gondolat a 20. századi magyar esztétikában
 14. Karap Zoltán: Hamvas és a modern művészetek tradicionalista olvasata

2011/1 (Online-ISSN 2062-3305)

Általános
 1. Soltész Péter: A magyar Nietzsche-recepció kezdetei: Schmitt Jenő Henrik, Fülep Lajos és Brandenstein Béla
 2. Mezei Tamás: Az embergép
 3. Karap Zoltán: Cage és a zene ‘nyelvi fordulata’
 4. Hornyák Péter István: M S mester törökje – Adalékok egy ikonográfiai rejtélyhez
 5. Sántha Szilvia: A kertész-mentalitás és a tudományos-technikai fejlődés nyomán felvetődő etikai problémák disztópiák tükrében
 6. Kőmüves Sándor: Az intézményi művészetelmélet pragmatista kritikája
 7. Kőmüves Sándor: Bioetika – elmélet és gyakorlat
 8. Soós Sándor: Anyag vagy energia? – A kínai kultúra “csi” fogalma

2010/1 (Online-ISSN 2062-3305)

Általános
 1. Kőműves Sándor: A művészetvilág hatalmi aspektusa
 2. Prancz Zoltán: A keresztény vallás mint megismerés és az elrejtőzködő Isten eszméje Pascal Gondolataiban
 3. Soós Sándor: Megjegyzések a megalkuvást-nem-ismerő idealizmus iskolájának terminológiájához
 4. Szekrényes István: Egy apolitikusan felfogott élet esélyei