2014/2

Legújabb számunk letölthető változata hamarosan elérhető lesz…
FILMSOROZATOK
1. Orosz Ferenc: Aranymosás. Hogyan jutottunk el napjaink televíziós aranykoráig?
2. Hutanu Emil: Sorozatuniverzumok, fikciós világtágítási trendek
3. Puskás István: Élni és meghalni Gomorrában
4. Bessenyei Csilla: A magyar sorozatgyártás reneszánszát éli? Az HBO Magyarország saját gyártású sorozatai
5. Surányi Márton: Kicsit keserű, kicsit szürke, de panel: Szomszédok – néplélektani tanmese & közérzeti teleregény
ZENEESZTÉTIKA
6. Karap Zoltán: Metazene – metaesztétika? avagy a Zaj százéves üzenete
7. Soós Sándor: Az ókori taoizmus zeneképe

Bereményi konferencia

[slideshow_deploy id=’1001’]

Időpont: 2014. szeptember 27. 10.00 óra


beremenyikonf

Helyszín: Debrecen, Apolló mozi

Nyílt konferencia Bereményi Géza művészetéről a Debreceni Egyetem Filozófia Intézete és a Nagyerdei Almanach szervezésében
– – – – – – – – –

Résztvevők: Beretvás Gábor, Csutak Gabriella, Csutak Zoltán, Győri Zsolt, Horváth Csaba, Papp Máté, Pólik József, Szabó Elemér, Szrogh István, Szűk Balázs

Díszvendégünk: Bereményi Géza


PROGRAM

MEGNYITÓapollo_debrecen
10.00: Az összművészeti tálentum (megnyitóbeszéd) / Beretvás Gábor (DE Humán Tudományok Doktori Iskola, Filozófia program)

ELŐADÁSOK
10.15: Hidak és útvesztők: jegyzetek Bereményi Géza életművéhez / Győri Zsolt (DE-BTK Angol-amerikai Intézet)

10.40: Tanítványnak lenni / Szrogh István (DE Humán Tudományok Doktori Iskola, Filozófia program)

11.05: ’56-os motívumok Bereményi Géza filmjeiben / Szűk Balázs (Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola)

11.30: szünet

11.40: „Jelentések” hálójában. Az Apacsok (film) antropológiai megközelítése / Szabó Elemér (fimrendező, antropológus)

12.05: A nosztalgia elveszett illúziója / Horváth Csaba (KRE Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti tanszék, docens)

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK

14.00: A Bereményi-filmek szerepe a magyar filmművészetben
résztvevők: Beretvás Gábor, Győri Zsolt, Pólik József, Szabó Elemér
15.00: Két világnézeti klub
résztvevők: Beretvás Gábor, Csutak Gabriella, Csutak Zoltán, Pólik József

2013/1 (Online-ISSN 2062-3305)

Legújabb számunk (2013/1) az Interdiszciplinaritás… konferencia előadásainak átdolgozott tanulmányait tartalmazza. Az olvasható változat elérhető a Számaink menüben.

Berdán Zsuzsanna: Homo et natura (Etnomikológiai vizsgálódások az interdiszciplinaritás jegyében)
Bólya Anna Mária: A tánctudomány és lehetséges határterületei
Barkó Mária: Esztétikum a reklámokban
Karap Zoltán: Poul Potts és Kalaf áriája – pragmatista szemmel
Tóth Máté: Interdiszciplinaritás és kulturológia – Egy nyugati és egy orosz elmélet a posztmodernitásról
Kovács Gábor: Márkus György tudományfelfogásának változásai
Soós Sándor: Filozófia és praxis: a shugyó fogalma a japán kultúrában
Horváth Lajos: Fenomenológia és pszichoanalízis határán: transzdiszciplináris próbálkozások Dieter Lohmar fantázia-fenomenológiájában
Gáspár László: A mesterséges intelligencia lehetséges „etikai aspektusa” és határai
Bodnár János Kristóf: Megjegyzések a ‘veleszületett szocialitás’, tágabban pedig a ‘nature-nurture’ “vita” evolúciós pszichológiai megközelítéséhez a késő-wittgensteini gondolatrendszer kontextusában
Péter Szabina: A műteremből dolgozószoba lett
Sántha Szilvia: Ha egy nyári délután az Olvasó… – Művészet és művészetfilozófia Italo Calvino Ha egy téli éjszakán egy utazó című regényében
Sós Csaba: Egy antinómia nyomában – Nyelv, idő, morál és képzelet Rousseau ’Emil vagy a nevelésről’ című művében
Szilágyi Zsolt: A történeti földrajz mint kapcsolattudomány alkalmazása a magyar várostörténet-írásban
Szabó Edina Rózsa: Rothschnek Olga naplója
Hornyák Péter István: Diszkontinuitás, fragmentálódás, diszperzitás – néhány gondolat Koselleck emlékezet-felfogásáról

(Online-ISSN 2062-3305)

 

A Magyar Filozófia Társaság Elnökségének nyilatkozata

A Magyar Filozófia Társaság 

Elnökségének nyilatkozata

 

A Magyar Filozófia Társaság Elnöksége megnyugvással vette tudomásul, hogy a rendőrség bűncselekmény hiányában lezárta a filozófuspályázatok ügyében elrendelt nyomozást.

Mindannyian emlékszünk rá: 2011 januárjában és februárjában Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos – egy előzetes vizsgálat után – négy pályázat ellen tett följelentést (ezek vezetői Heller Ágnes, Vajda Mihály, Borbély Gábor és Steiger Kornél voltak). Két pályázat (melyek vezetői Radnóti Sándor és Weiss János voltak) ügyében végül nem született följelentés. Időközben nemcsak a filozófus szakmán belül, hanem szélesebb egyetemi körökben is megfogalmazódott a gyanú: a szóban forgó pályázatok felülvizsgálata majd följelentése egy általános értelmiség- és felsőoktatás-ellenes kampány része.

Az elnökség köszönetét szeretné kifejezni mindazoknak a napi- és hetilapoknak, amelyek az ügyről objektív szellemben írtak, továbbá azoknak a civil és politikai szervezeteknek, bel- és külföldi személyeknek, köztük számos Nobel díjas tudósnak, akik a megvádolt filozófusokkal kapcsolatban szolidaritási nyilatkozatot tettek.

 2012. június 22.

 

 

Célkitűzés

A Nagyerdei Almanach célja:

  • diszciplináris korlátoktól függetlenül a Humántudományok Doktori Iskolájához (HTDI) és más egyetemek, első sorban bölcsészettudományi területén működő fiatal kutatók tanulmányainak a megjelentetése
  • a humántudományok képviselői közötti párbeszéd lehetőségének a megteremtése és e párbeszéd fórumának a biztosítása online publikációk és konferenciák formájában

A Nagyerdei Almanach diszciplináris kötöttségektől függetlenül:  konferenciaanyagokat, pályamunkákat és egyénileg beküldött anyagokat bírál el és jelentet meg:

NagyAlma

Mi a Nagyerdei Almanach?

A Nagyerdei Almanach öntevékeny csoport, mely Debrecenben alakult 2009-ben. Tagjai első sorban a DE BTK PhD. hallgatóiból kerültek ki.

Kik lehetnek tagok?

Folyamatosan várjuk az ötleteikkel, tenni-akarásukkal, jártasságukkal a tudományos szakirodalom közzétételéhez, vitafórumok megteremtéséhez hozzájárulni kívánók jelentkezését.

Kik a támogatóink?

A Nagyerdei Almanach Bölcseleti Évkönyv jelen pillanatban a tagok anyagi hozzájárulása, munkája és kapcsolatainak felhasználásával működik.

Hogyan működik?

Szerkesztőség. Az Almanach öntevékeny csoportjában mindenki az általa vállalt feladatot végzi (tanulmánygyűjtés, szerkesztés, korrektúrázás, ellenőrzés, tördelés, adatkezelő-program fejlesztése, adatfeltöltés, webszerkesztés, kapcsolattartás, stb…) ami együttesen (folytonos anyagi segítség nélkül is) működőképessé teszi a lapot. Vezetőség. A szerkesztőségnek csak formális vezetése van, a főszerkesztők koordinátori funkciót látnak el. A lap folyamatos működése a kezdetektől a szerkesztőség áldozatos munkájának volt köszönhető.