Első kiadványunk – NAK 1.

Első kiadványunk címe: Huszonöt fennsík – A művészetektől a NAK1_boritotudományokig
Sorozatcím: Nagyerdei Almanach Könyvek 1.
Várható megjelenés: 2011. március-április
Megjelent: 2011. július 01.
Formátum: könyv
ISBN: 978 963 318 100 3
(Nyomtatott sorozati ISSN 2063-0042)
Szerkesztette: Valastyán Tamás
Kiadás: Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPress), Debrecen, 2011.


TARTALOM

BUJALOS ISTVÁN-VALASTYÁN TAMÁS: Előszó a fennsíkokhoz …….7

A MŰVÉSZETEK FILOZÓFIÁI

PÓLIK JÓZSEF: Szókratész utolsó tanítványa ……11
KŐMÜVES SÁNDOR: Az antiesszencialista művészetfilozófia
térhódítása …………………31
KRIVÁNIK DÁNIEL: Mítosz, kultusz és művészet ………………….50
GÁSPÁR LÁSZLÓ: Széljegyzetek a “megdermedt zene” építészeti
metaforájának XIX. századi történetéhez …..67
VALASTYÁN TAMÁS: A kendő és a keselyű (Leonardo esztétikájáról)………………86

AZ IRODALOM FILOZÓFIÁI

ANGYALOSI GERGELY: A semleges arcai (Blanchot és Barthes)…103
POCSAI-FAGLIN MÁRIA: A szöveg mint eleven test………………111
JOÓ ADRIÁN: Eltávolodás-visszatalálás (Az irodalmi igény helye és szerepe
Stanley Cavell és Richard Rorty filozófiájá-ban)……………127
ANDREJKA ZOLTÁN: A szubsztanciális állapot és a szituáció jelentősége
a hegeli tragédiakoncep-cióban…………….147
TÁNCZOS PÉTER: Normatíva, trivializálódás és parabázis ………163

A VALLÁSOK FILOZÓFIÁI

PÁVAY TIBOR: Vallási negativáció – avagy a negatív szekták
posztmodern hajnala …….183
BODNÁR JÁNOS KRISTÓF: Rossz közérzet a nyelvben (Két közelítés a rossz
közérzethez a kereszténység két kritikáján keresztül)……….197
PRANCZ ZOLTÁN: Ismeretelméleti és antropológiai összefüggések Pascal
gondolkodásában a valószínűség és a hit dichotómiájának fényében……….208
SOÓS SÁNDOR: Megjegyzések a megalkuvást-nem-ismerő idealizmus
iskolájának terminológiá-jához……………223

AZ ETIKA FILOZÓFIÁI

KELEMEN ISTVÁN: Élmény, érték és etika (Megjegyzések a fiatal
Wittgenstein etika-felfogásához)………….237
JÁNOSFALVI PÉTER: Az individuum terhelése (Miért veti el Nietzsche
a kategorikus imperatí-vuszt?)…………….246
HORNYÁK PÉTER ISTVÁN: Én-filozófia és természetfilozófia találkozáspontja
Schelling Az emberi szabadság lényegéről című művé-ben………………..259

A POLITIKA FILOZÓFIÁI

BUJALOS ISTVÁN: Pozíciók vagy értékek (Szabadság és egyenlőség
John Rawls eredeti helyzetében) ………….277
RÁCZ SÁNDOR: A polgári engedetlenség rawls-i értelmezése ….284
PÉNZES FERENC: Friedrich Nietzsche demokrácia-felfogásáról …296
BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE: A Leviatán anatómiája ……………….303

A TUDOMÁNYOK FILOZÓFIÁI

HORVÁTH LAJOS: Intellektuális imposztorok? (Terminológiai fosztogatás az
interdiszciplináris kutatásban) …………..319
SZABÓ ATTILA: A tudományos szubkultúrák szerkezete ……….333
MEZEI TAMÁS: Az agyi teljesítményfokozás következményei …356
DECZKI SAROLTA: Husserl és a krízis fogalma …………………374

2011/2 (Online-ISSN 2062-3305)

A 2011/2-es szám a ‘Metszetek a magyar filozófiai gondolkodás elmúlt 100 évéből’ című konferencia átdolgozott anyagát tartalmazza.

 1. Veres Ildikó: Hiány és létteljesség fogalomkörei a magyar filozófiai gondolkodásban
 2. Havas László: Elöljáróban: a magyar filozófia 200 évvel ezelőtt (Adalékok Kant magyarországi recepciójához: Rozgonyi József Kant-kritikája)
 3. Soltész Péter: Komjáthy Jenő költészetének gnosztikus fordulata
 4. Hornyák Péter István: Prohászka Ottokár – modernség és modernizmus között
 5. Erős Vilmos: Szabó István ‘ellentörténelme’-i az 1950-es években
 6. Gyimesi Pálma: Böhm Károly hatása Ifjabb Révész Imre történetelméletére
 7. Szrogh István: Magyar alkat, magyar hazugság
 8. Virovecz Katalin: A személyes tudás fogalmának értelmezése Polányi Mihály filozófiájában
 9. Valastyán Tamás: A metafora függőhídja (Heller Ágnes Kant boldogság-fogalmáról)
 10. Kelemen István: Lakatos racionalitása
 11. Rácz Sándor: Erkölcsi érvelés és politika
 12. Pólik József: Az agitátor Lukács
 13. Sántha Szilvia: A művészet mint más-valóság gondolat a 20. századi magyar esztétikában
 14. Karap Zoltán: Hamvas és a modern művészetek tradicionalista olvasata

2011/1 (Online-ISSN 2062-3305)

 1. Soltész Péter: A magyar Nietzsche-recepció kezdetei: Schmitt Jenő Henrik, Fülep Lajos és Brandenstein Béla
 2. Mezei Tamás: Az embergép
 3. Karap Zoltán: Cage és a zene ‘nyelvi fordulata’
 4. Hornyák Péter István: M S mester törökje – Adalékok egy ikonográfiai rejtélyhez
 5. Sántha Szilvia: A kertész-mentalitás és a tudományos-technikai fejlődés nyomán felvetődő etikai problémák disztópiák tükrében
 6. Kőmüves Sándor: Az intézményi művészetelmélet pragmatista kritikája
 7. Kőmüves Sándor: Bioetika – elmélet és gyakorlat
 8. Soós Sándor: Anyag vagy energia? – A kínai kultúra “csi” fogalma